(FULLY BOOKED) Bird Box making | Sesiwn Gwneud Blwch Adar

(FULLY BOOKED) Bird Box making | Sesiwn Gwneud Blwch Adar

£0.00

Join us for a hands-on event where we’ll be crafting bird boxes together. Let’s give our feathered friends a cosy place to call home!
Ymunwch â ni am ddigwyddiad ymarferol lle y byddwn yn creu blychau adar gyda’n gilydd. Gadewch i ni roi lle clud i’n ffrindiau pluog ei alw’n gartref!

Description

No matter your woodwork skills, we welcome everyone to come and take part! Plus, as a big thank you for your help, enjoy complimentary soup and brews throughout the day!

These custom-made bird boxes will find their place on the Ty Calon site, creating a haven for local birdlife. It’s a simple yet impactful way to make a positive difference in our environment.

Dim ots beth yw eich sgiliau gwaith coed, rydym yn croesawu pawb i ddod a chymryd rhan! Yn ogystal, fel diolch enfawr i chi am eich help, gallwch fwynhau cawl a phaneidiau o de am ddim trwy gydol y dydd!

Bydd y blychau adar hyn sydd wedi’u gwneud yn bwrpasol yn canfod eu lle ar safle Tŷ Calon, gan greu hafan i adar gwyllt lleol. Dyma ffordd syml ond dylanwadol o wneud gwahaniaeth positif i’n hamgylchedd.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “(FULLY BOOKED) Bird Box making | Sesiwn Gwneud Blwch Adar”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Event Details

Date: April 17, 2024

Start time: 11:00

End time: 14:30

Venue: Ty Calon, Deeside, Ty Calon, Deeside CH5 1SA, UK