Discover who Lives here | Sesiynau Canfod Pwy Sy’n Byw Yma (2)

Discover who Lives here | Sesiynau Canfod Pwy Sy’n Byw Yma (2)

£0.00

Join us for an exciting event where we’ll embark on a site walk to identify perfect spots for wildlife and bird boxes.
Ymunwch â ni am ddigwyddiad cyffrous lle y byddwch yn mynd ar daith gerdded o amgylch y safle i ddynodi mannau perffaith ar gyfer blychau bywyd gwyllt ac adar.

Description

Guided by experts from the Wildlife Trust, we’ll explore the diverse flora and fauna already thriving on our site. Get ready for a creative session as we brainstorm ways to enhance existing habitats and create new ones!

It’s a unique opportunity to connect with nature, learn from the experts, and play a vital role in making our environment even more vibrant.

Wedi ein tywys gan arbenigwyr o’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, fe fyddwn yn archwilio’r fflora a ffawna amrywiol sydd eisoes yn ffynnu ar ein safle. Byddwch yn barod am sesiwn greadigol wrth i ni feddwl am syniadau a ffyrdd i wella cynefinoedd sy’n bodoli eisoes a chreu rhai newydd!

Dyma gyfle unigryw i gysylltu gyda natur, dysgu oddi wrth yr arbenigwyr, a chwarae rhan allweddol wrth wneud ein hamgylchedd hyd yn oed mwy bywiog.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Discover who Lives here | Sesiynau Canfod Pwy Sy’n Byw Yma (2)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Event Details

Date: May 08, 2024

Start time: 13:00

End time: 15:00

Venue: Ty Calon, Deeside, Ty Calon, Deeside CH5 1SA, UK