(FULLY BOOKED) Seed Bombs Making/Bomiau Hadau

(FULLY BOOKED) Seed Bombs Making/Bomiau Hadau

£0.00

Embark on a hands-on adventure with us at Ty Calon, as we take eco-friendly action to the next level!
Dechreuwch ar antur ymarferol gyda ni yn Nhŷ Calon, wrth i ni fynd â gweithredu eco-gyfeillgar at y lefel nesaf!

Description

Join our exciting event, where we’ll not only be making wildflower seed bombs but also launching them right on the Site.

Dive into the creative process as you mix clay, soil, and seeds to craft vibrant seed bombs. After the crafting session, we’ll venture outdoors and launch our seed bombs, scattering wildflowers across Ty Calon. It’s a fantastic way to play a role in enhancing our environment, promoting biodiversity, and supporting pollinators in their crucial work.

Ymunwch â’n digwyddiad cyffrous, lle y byddwn nid yn unig yn gwneud bomiau hadau blodau gwych ond hefyd yn eu lansio ar y Safle.

Plymiwch i mewn i’r broses greadigol wrth i chi gymysgu clai, pridd a hadau i greu bomiau hadau bywiog. Wedi’r sesiwn creu, fe fyddwn yn mentro allan i’r awyr agored ac yn lansio ein bomiau, gan wasgaru blodau gwyllt ar draws Tŷ Calon. Mae’n ffordd wych o chwarae rôl wrth wella ein hamgylchedd, hyrwyddo bioamrywiaeth, a chefnogi peillwyr yn eu gwaith hanfodol.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “(FULLY BOOKED) Seed Bombs Making/Bomiau Hadau”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Event Details

Date: April 17, 2024

Start time: 11:00

End time: 12:00

Venue: Ty Calon, Deeside, Ty Calon, Deeside CH5 1SA, UK